Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 53 wyników:

1961/1962. Klasa ze Szkoły Podstawowej w Raszynie. fotografia  »
1961

1966. Kuźnia na terenie Rolniczego Zakładu Badawczego w Falentach. fotografia  »
1966

1965. Album "Falenty: zespół pałacowy". opracowanie historyczne  »
1965

1961. Pałac. Fasada frontowa.. fotografia  »
1961

1961. Pałac od strony parku.. fotografia  »
1961

Brama wjazdowa do IMUZ. fotografia  »
1965 lata 60.

Lewy słupek bramy wjazdowej z herbem rodziny Przeździeckich. fotografia  »
lata 60.

Prawy słupek bramy wjazdowej z herbem rodziny Czapskich. fotografia  »
lata 60.

Pałac z bramą wjazdową na dziedziniec. fotografia  »
lata 60.

Brama wjazdowa na dziedziniec pałacowy. fotografia  »
lata 60.

1961. Oficyna pałacowa.. fotografia  »
1961

Galeria kolumnowa. fotografia  »
lata 60.

Fragment galerii z jedną z wież pałacowych. fotografia  »
lata 60.

Wieże pałacowe lewego skrzydła z mansardą. fotografia  »
lata 60.

Wieża z fragmentem obramień okien dawnej kaplicy. fotografia  »
lata 60.

Prawe skrzydło pałacu od strony płd.-wsch.. fotografia  »
lata 60.

Dawna kaplica od strony północnej. fotografia  »
lata 60.

1961. Okno pałacowe. fotografia  »
1961

1951. Obramienie okna z XIX w.. fotografia  »
1951

1961. Portal z II poł. XIX w.. fotografia  »
1961

1961. Portal z XVIII w.. fotografia  »
1961

1961. Tablica upamiętniająca bitwę pod Raszynem w 1809 r.. fotografia  »
1961

1961. Drzwi w sieni, z XVIII w.. fotografia  »
1961

Kominek w sali pałacowej. fotografia  »
lata 60.

1968. Portal w sali pałacowej. fotografia  »
1968

1965. Budynek mieszkalny dla pracowników ZD IMUZ. fotografia  »
1965

1965. Dawna oranżeria na tyłach parku. fotografia  »
1965

1965. Dawna oranżeria - cały budynek.. fotografia  »
1965

1965. Brama neogotycka koło oranżerii. fotografia  »
1965

1966. Widok na pałac z drogi na pastwiska przy Jankach. fotografia  »
1966

1965. Domek rybaka nad jednym ze stawów falenckich. fotografia  »
1965

1965. Staw w zimie, w tle pałac. fotografia  »
1965

Lata 60. XX w. Droga z Janek do Falent wiosną. fotografia  »
lata 60.

1965. Kaczki na stawie, w tle Raszyn.. fotografia  »
1965

1965. Krowy Zakładu Doświadczalnego na alei Hrabskiej.. fotografia  »
1965

1965. Kamień ustawiony na pamiątkę bitwy pod Raszynem z 1809 r. . fotografia  »
1965

1965. Pomnik męczeństwa narodu polskiego.. fotografia  »
1965

1960. Ślub Jana i Urszuli Kaczorków.. fotografia  »
1960 - 12 - 26

1963. Urszula Kaczorek z rodziną na ulicy Mokrej.. fotografia  »
1963 - 12 - 25

1967. Teresa i Elżbieta Kaczorkówny wraz z koleżankami zimą na Mokrej.. fotografia  »
1967

1967. Siostry Kaczorek podczas sanny na górce przy ulicy Godebskiego.. fotografia  »
1967

1968/1969. Urszula Kaczorek z córkami na podwórku przed domem.. fotografia  »
1967

1967/1968. Teresa i Elżbieta Kaczorkówny podczas karmienia kur.. fotografia  »
1967

1967/1968. Zimowe zabawy przy ulicy Mokrej.. fotografia  »
1967

1966. Wizyta rodziny Kaczorków w warszawskim ZOO.. fotografia  »
1966

1967/1968. Zimowe zabawy sióstr Kaczorek na górce przy ulicy Godebskiego.. fotografia  »
1967

1967/1968. Teresa Mach z sankami w okolicach ulicy Godebskiego.. fotografia  »
1967

1965/1966. Teresa, Elżbieta i Urszula Kaczorek na zimowym spacerze po ulicy Mokrej.. fotografia  »
1965

1968. Spacer rodziny Kaczorków po Łazienkach Królewskich.. fotografia  »
1968

1968. Urszula Kaczorek na spacerze z córkami w Łazienkach Królewskich.. fotografia  »
1968

1969. Rodzina Kaczorków na pokładzie "Dziewanny".. fotografia  »
1969

Lata 60. 20 w. Rada nadzorcza Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej.. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. 20 w. Otwarcie pierwszego sklepu samoobsługowego w Raszynie.. fotografia  »
lata 60.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.