Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 76 wyników:

1914/1915. Zniszczone w czasie I wojny światowej wnętrza pałacu w Falentach . fotografia  »
I poł. 20 w.

1915. Kartka pocztowa z życzeniami od Janiny Sztyk dla Stanisławy Hipsz. kartka pocztowa  »
1915 - 05 - 08

1950/1951. Zofia Trojanowska z córką Wandą nad Stawem Falenckim. fotografia  »
1950 --- 1951

1950/1951. Lucyna Dudek i Wanda Trojanowska pod pałacem w Falentach.. fotografia  »
1950 --- 1951

1969. Krystyna Strzeżek z córką Ewą w Falentach.. fotografia  »
1969

1967. Falenty. Uroczystości przy pomniku Męczeństwa Polaków z okresu II wojny światowej. . fotografia  »
lata 60.

1974. Ryszard Ochman na ulicy Opackiego w Falentach. fotografia  »
1974

1977. Prace w czynie społecznym w Falentach. fotografia  »
1977 - 04

1977. Prace w czynie społecznym w gospodarstwie w Falentach.. fotografia  »
1977 - 04

1977. Wiosenne porządki na terenie Zakładu Doświadczalnego... w Falentach.. fotografia  »
1977 - 04

1966. Kuźnia na terenie Rolniczego Zakładu Badawczego w Falentach. fotografia  »
1966

1921. Pałac od strony parku. fotografia  »
1921

1965. Album "Falenty: zespół pałacowy". opracowanie historyczne  »
1965

1961. Pałac. Fasada frontowa.. fotografia  »
1961

1961. Pałac od strony parku.. fotografia  »
1961

1951. Aleja Hrabska, w głębi brama, po prawej stronie pałac.. fotografia  »
1951

1951. Aleja Hrabska i brama wjazdowa.. fotografia  »
1951

Brama wjazdowa do IMUZ. fotografia  »
1965 lata 60.

Lewy słupek bramy wjazdowej z herbem rodziny Przeździeckich. fotografia  »
lata 60.

Prawy słupek bramy wjazdowej z herbem rodziny Czapskich. fotografia  »
lata 60.

Pałac z bramą wjazdową na dziedziniec. fotografia  »
lata 60.

Brama wjazdowa na dziedziniec pałacowy. fotografia  »
lata 60.

1961. Oficyna pałacowa.. fotografia  »
1961

Galeria kolumnowa. fotografia  »
lata 60.

Fragment galerii z jedną z wież pałacowych. fotografia  »
lata 60.

Wieże pałacowe lewego skrzydła z mansardą. fotografia  »
lata 60.

Wieża z fragmentem obramień okien dawnej kaplicy. fotografia  »
lata 60.

Prawe skrzydło pałacu od strony płd.-wsch.. fotografia  »
lata 60.

Dawna kaplica od strony północnej. fotografia  »
lata 60.

1961. Okno pałacowe. fotografia  »
1961

1951. Obramienie okna z XIX w.. fotografia  »
1951

1961. Portal z II poł. XIX w.. fotografia  »
1961

1961. Portal z XVIII w.. fotografia  »
1961

1961. Tablica upamiętniająca bitwę pod Raszynem w 1809 r.. fotografia  »
1961

Klamka z herbem i monogramem rodziny Przeździeckich. fotografia  »
lata 60.

1961. Drzwi w sieni, z XVIII w.. fotografia  »
1961

1951. Portal drzwi do sali kolumnowej. fotografia  »
1951

1951. Kominek na parterze (pokój po lewej stronie od głównego wejścia). fotografia  »
1951

Kominek w sali pałacowej. fotografia  »
lata 60.

1951. Fragment sali kolumnowej. fotografia  »
1951

1968. Portal w sali pałacowej. fotografia  »
1968

1951. Fragment piwnic z XVIII w.. fotografia  »
1951

1965. Budynek mieszkalny dla pracowników ZD IMUZ. fotografia  »
1965

1965. Dawna oranżeria na tyłach parku. fotografia  »
1965

1965. Dawna oranżeria - cały budynek.. fotografia  »
1965

1951. Brama neogotycka z XIX w.. fotografia  »
1951

1965. Brama neogotycka koło oranżerii. fotografia  »
1965

1965. Szklarnia Zakładu Doświadczalnego IMUZ. fotografia  »
1965

1966. Widok na pałac z drogi na pastwiska przy Jankach. fotografia  »
1966

1965. Domek rybaka nad jednym ze stawów falenckich. fotografia  »
1965

1965. Staw w zimie, w tle pałac. fotografia  »
1965

Lata 60. XX w. Droga z Janek do Falent wiosną. fotografia  »
lata 60.

1965. Kaczki na stawie, w tle Raszyn.. fotografia  »
1965

1965. Krowy Zakładu Doświadczalnego na alei Hrabskiej.. fotografia  »
1965

1951. Grobla na pograniczu Raszyna.. fotografia  »
1951

1965. Grobla falencka z widokiem na kościół w Raszynie. fotografia  »
1965

1965. Figura Boga Ojca na grobli falenckiej. fotografia  »
1965

1965. Kamień ustawiony na pamiątkę bitwy pod Raszynem z 1809 r. . fotografia  »
1965

1965. Pomnik męczeństwa narodu polskiego.. fotografia  »
1965

1978. Grobla falencka, widok na kościół w Raszynie. fotografia  »
1978

1961. Tablica ufundowana przez Franciszka Załuskiego w XVIII w.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1941. Jan Misztal w raszyńskim ratuszu.. fotografia  »
1941

1926-1931. Identyfikatory psów z terenu dawnej gminy Falenty. znaczek, plakietka  »
1926-01-01 - 1931-12-31

1950. Zaświadczenie Inspektora Szkolnego o wpisie do rejestru bibliotek . zaświadczenie  »
1950-07-03

Lata 60./70. Piłkarze klubu KS Raszyn w Falentach. fotografia  »
1960-01-01 - 1979-12-31

Lata 70. Widok z grobli na kościół w Raszynie. fotografia  »
1970-01-01 - 1979-12-31

1970. Edward Waś na tle zabudowań gminy Raszyn. fotografia  »
1970-01-01 - 1979-12-31

Lata 70. Edward Waś na ścieżce do Falent . fotografia  »
1970-01-01 - 1979-12-31

Luty 1982. Irena Mostowska-Waś przed pałacem w Falentach. fotografia  »
1982-02-01 - 1982-02-28

Luty 1982. Irena Mostowska-Waś przed bramą pałacu w Falentach. fotografia  »
1982-02-01 - 1982-02-28

Luty 1982. Irena Mostowska-Waś przy Stawie Falenckim. fotografia  »
1982-02-01 - 1982-02-28

Luty 1982. Irena Mostowska-Waś przed pałacem w Falentach. fotografia  »
1982-02-01 - 1982-02-28

Luty 1982. Edward Waś przed pałacem w Falentach. fotografia  »
1982-02-01 - 1982-02-28

Luty 1982. Irena Mostowska-Waś nad Stawem Falenckim. fotografia  »
1982-02-01 - 1982-02-28

Luty 1982. Irena Mostowska-Waś przed pałacem w Falentach. fotografia  »
1982-02-01 - 1982-02-28

Luty 1982. Irena Mostowska-Waś w Falentach. fotografia  »
1984-02-01 - 1984-02-29

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.